Podpora

Sme neziskové a nezávislé spotrebiteľské združenie bez podnikateľských aktivít, ktorého činnosť je financovaná najmä z členským príspevkov a darov. Finančné prostriedky ktorými združenie disponuje však zďaleka nestačia na jeho plnohodnotnú činnosť a dosiahnutie všetkých vytýčených cieľov.

Aj drobný finančný dar od Vás preto môže prispieť k vytvoreniu dostatočne silného finančného zázemia na boj s tak veľkými a finančne silnými inštitúciami ako sú komerčné poisťovne.

Ak sa rozhodnete finančne podporiť naše aktivity, Váš dar môžete zaslať na náš bankový účet číslo

SK37 8330 000­0 0027 0095 2­108

V prípade že požadujete na Vašu finančnú podporu vystaviť potvrdenie alebo darovaciu zmluvu neváhajte nás kontaktovať.

Ďakujeme.