Združenie spotrebiteľov poistných produktov

Kvalitu poistenia nezistíte ihneď po uzavretí poistky tak ako to býva pri väčšine iných výrobkov. Kvalitu poistenia zistíte až s odstupom času a to vtedy, keď máte poistnú udalosť a poisťovňa má plniť. Zrazu, zvyčajne po rokoch riadneho platenia poistky, spravidla narazíte na množstvo problémov. Združenie spotrebiteľov poistných produktov je prvé spotrebiteľské združenie na Slovensku zamerané výlučne na oblasť poisťovníctva. Od roku 2013 bojuje za lepšiu a efektívnejšiu vymožiteľnosť práv voči komerčným poisťovniam.