Členstvo

Podporiť ciele združenia môžete svojim sympatizantským alebo riadnym členstvom. Dostatočne širokou členskou základňou tak pomôžete vytvoriť efektívny celospoločenský tlak na presadenie zmien vedúcich k väčšej ochrane pred svojvôlou poisťovní pri likvidácii poistných udalostí.

Sympatizantské členstvo

Ide o pasívnu podporu ktorá Vás k ničomu nezaväzuje. Vašou registráciou vyjadríte iba Vaše stotožnenie sa a sympatie s cieľmi združenia. Nevzniknú Vám žiadne povinnosti ani finančné výdavky.(nebudete musieť chodiť na žiadne schôdze či platiť žiadne zápisné, členské a podobne)

Zobraziť viac

Riadne členstvo

Ide o aktívnu podporu a účasť na činnosti združenia, ktorá je však spojená aj s viacerými povinnosťami zo strany riadneho člena (finančnými a časovými). Riadny člen združenia okrem iného platí zápisné, každoročne členské a má povinnosť aktívne sa podieľať na aktivitách združenia.

Zobraziť viac