Ciele

Hlavným cieľom združenia sú systémové zmeny v poisťovníctve a posilnenie postavenia poistených a poškodených klientov poisťovní pri uplatňovaní ich nárokov v značne dominujúcich komerčných poisťovniach.

  • ochrana práv, záujmov a legitímnych očakávaní klientov poisťovní
  • iniciovanie legislatívnych zmien v prospech klientov poisťovní
  • spolupráca pri tvorbe legislatívy ako aj dozore a kontrole v poisťovníctve
  • sprostredkovanie riešenia sporov medzi poisťovňami a ich klientmi
  • monitoring podmienok poistných zmlúv a praktík komerčných poisťovní
  • vzdelávanie obyvateľstva v oblasti poisťovníctva