Podnety

  • Viete, že niektoré ustanovenia vo Vami podpísanej poistnej zmluve nemusia vôbec platiť?
  • Máte pocit, že niektoré ustanovenie poistnej zmluvy Vás poškodzuje?
  • Myslíte si, že poisťovňa Vás pri likvidácii Vašej poistnej udalosti dobehla?
  • Cítite sa oklamaný prístupom a konaním poisťovne?

Informujte nás o takejto praktike zo strany poisťovne! Pomôžete tak nielen sebe, ale aj iným! Váš podnet prispeje ku katalogizovaniu a riešeniu neprijateľných zmluvných podmienok v poistných zmluvách, či iných nekalých obchodných praktíkach zo strany poisťovní, pretože naše združenie vyvíja činnosť v prospech klientov poisťovní a aktivity smerujúce k systémovým zmenám v poisťovníctve.